نحوه شسستن وسلیه ی کمک کننده ی استفاده از اسپری

 

چگونه دستگاه "کمک کننده ی استفاده از اسپری" را تمیز کنیم؟

 

بهتر است این وسیله را قبل از اولین استفاده و پس از آن هر هفته به شیوه ی زیر تمیز کنیم.

1.   ابتدا دستهای خود را خوب بشویید.

2.   در یک ظرف بزرگ آب ولرم بریزید (یا سینک ظرفشویی را با آب ولرم تا نیمه پرکنید)

3.   یک تا دو قطره مایع ظرفشویی به آب اضافه کنید.

4.   قطعات دستگاه را از هم جدا کنید.

5.   قطعات دستگاه را داخل آب بگذارید و خوب تکان دهید تا آب بتواند آنرا پاک کند.بگذارید برای مدت 20 دقیقه داخل آب بماند.

6.   برای شستن دستگاه از ابر، اسکاچ، پارچه، اسفنج و ... استفاده نکنید. با تکان دادن داخل آب و با نوک انگشتان آنرا پاک کنید.

7.   سپس دستگاه رادر آورده و زیر شیر آب بگیرید تا آبکشی شود.

8.   دستگاه را تکان دهید تا آب اضافی آن خارج شود و به صورت عمودی قرار دهید تا در مجاورت هوا خشک شود.

9.   برای خشک کردن دستگاه به خصوص درون آن از هیچ پارچه و دستمال و .... استففاده نکنید و اجازه دهید خودش خشک شود و یا از باد سشوار برای خشک کردن استفاده کنید.

10.   قطعات را دوباره روی هم سوار کنید.
 

نحوه شستن وسیله ی کمک کننده ی استفاده از اسپری