درمان حمله آسم

چگونه متوجه حمله آسم شویم؟

    نشانه های زیر بیانگر حمله آسم هستند:

-  سرفه های مداوم (حتی در زمان استراحت)

-   صدای خس خس که از قفسه سینه می آید( حتی در زمان استراحت)

-   دشواری در نفس کشیدن (نفسهای کودک تند شده و به سختی نفس می کشد و از عضلات تنفسی فرعی کمک می گیرد و نشانه های آن مانند تو کشیدگی بالای استخوان جناغ ، توکشیدگی بین دنده ای، تو کشیدگی بالای استخوان ترقوه، تو کشیدگی زیر دنده ها دیده می شود)

-  باز و بسته شدن پره های بینی

-  عدم توانایی در راحت صبحت کردن و یا گفتن یک جمله کامل به راحتی (برخی کودکان خیلی ساکت می شوند)

-  احساس تنگی نفس یا فشردگی در قفسه سینه

 

در زمان حمله  آسم چه کنیم؟

1.  آرامش خود را حفظ کنید.
2.  از بیمار بخواهید اگر می تواند در وضعیت نشسته قرار گیرد ( اگر بیمار در وضعیت دیگری راحت تر است بگذارید در وضعیتی که می خواهد باشد)
3.  دو پاف از  اسپری آبی رنگ (سالبوتامول) را به طریقه ی درست  برای بیمار بزنید. ( با استفاده از دستگاه کمک کننده ی استفاده از اسپری)
4.  هر 2 دقیقه یکبار  2 پاف از اسپری آبی رنگ (سالبوتامول) برای بیمار بزنید تا در مجموع 6 تا 8 پاف اسپری برای بیمار زده شود.
5.  بعد از حدود 15 تا 20  دقیقه مجددا برای بیمار 6 تا 8 پاف اسپری آبی رنگ (سالبوتامول) بزنید.
6.  دوباره بعد از حدود 15 تا 20 دقیقه برای بار سوم  6 تا 8 پاف اسپری آبی رنگ (سالبوتامول)برایش  بزنید.
7.  تا اینجا 3 بار  برای بیمار اسپری زده اید ( هر بار 6 تا 8 پاف) اکنون بعد از 5 تا 10  دقیقه از آخرین اسپری بیمار را ارزیابی کنید: 

  • اگر بیمار بهبودی نداشت حتما باید با اورژانس تماس بگیرید و بیمار را به اورژانس منتقل کنید ( در هر ساعتی از شبانه روز که باشد)

  • اگر وضعیت بیمار بهتر است یک ساعت بعد 2 تا 4 پاف از  اسپری آبی رنگ (سالبوتامول) برایش بزنید و سپس تا 12 ساعت هر 4 ساعت 2-4 پاف بزنید و اگر همه چیز خوب است بعد از آن هر 6 ساعت 2 پاف بزنید و در اولین فرصت به پزشک خود مراجعه کنید.

در هر مرحله ای از درمان وقتی احساس می کنید وضع تنفس بیمار خوب نیست یا حمله شدید است با اورژانس (115)  تماس بگیرید