درباره دکتر محمد رضایی

محمد رضایی هستم، متولد 1357 سوادکوه مازندران.

فوق تخصص ریه و بیماری های تنفسی کودکان و نوجوانان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

  • عضو انجمن ریه اروپا
  • عضو انجمن توراکس آمریکا
  • دبیر انجمن علمی ریه کودکان ایران
  • نفر اول آزمون ورودی فوق تخصص
  • نفر اول آزمون کشوری بورد فوق تخصص

گاهشمار

الان - 1396
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان قلب شهید رجایی تهران)

1395 - 1396
استادیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1394 - 1395
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان کودکان بهرامی) و دانشگاه علوم پزشکی البرز

1391 - 1393
دوره فوق تخصص ریه و بیماریهای تنفسی کودکان و نوجوانان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

1386 - 1389
دوره تخصص کودکان و نوجوانان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1375 - 1382
تحصیل در رشته پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1375
اخذ دیپلم تجربی